Zgłoszenie uczestnictwa w XVI Konferencji Naukowo-Technicznej
"Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej"
Hotel DOM ZDROJOWY RESORT & SPA w Jastarni
17 - 19 pazdziernika 2022 r.

Tytul Imię Nazwisko

Firma

Nr NIP

Adres do korespondencji:
Ulica Kod Miasto

tel. fax. kom.

e-mail

Zgłaszam chęć: wygłoszenia referatu udziału w wystawie

Tytuł referatu lub inne informacje do organizatora:

Pokój 1-osobowy (+200 zł + VAT)       Osoba towarzysząca (+1000 zł + VAT)  

UWAGA: Upewnij się, że formularz został wypełniony prawidłowo
i czy przypadkiem Twój komputer nie szyfruje wysyłanych wiadomości.

Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem  zgody na przetwarzanie  zawartych w nim danych osobowych do celów Komitetu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29.08.1997 r. Dz.Ust. Nr 133 poz. 883

   

Powrót