SEMINARIUM ORAZ SPOTKANIE PREZYDIUM PKEOpK
21. 09. 2023 Hotel nad Mrogą, Brzeziny, Polska


MATERIAŁY

Teksty nadesłane przez autorów - część przygotowanych do druku wg wytycznych,
pozostałe w formacie dowolnym


PROGRAM SEMINARIUM

1. Michał Gazda: Podsumowanie konferencji AMPP 2023 Denver USA, CEOCOR 2023 Bratislava.

2. Michał Jagiełło:
Omówienie normy PN-EN ISO 21857:2022-03 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy - Zapobieganie korozji systemów rurociągów spowodowanej występowaniem prądów błądzących.

Ocena zagrożenia korozyjnego i ocena skuteczności ochrony katodowej podziemnych rurociągów poddanych oddziaływaniom prądów błądzących za pomocą zmodyfikowanej metody korelacyjnej zgodnie z PN-EN ISO 21857:2022-03.

Prezentacja PDF         Wersja audio-video prezentacji

3. Jacek Barański: Praktyczna ocena zagrożeń zgodnie z normą PN-EN ISO 21857:2022-03 na podstawie oprogramowania mRGraph.

4. Marek Fiedorowicz: Odcinki HDD/DP problemem ochrony przeciwkorozyjnej rurociągów. - Rozszerzona werjsa prezentacji dostępna będzie w formie artykułu w czasopiśmie "Ochrona przed korozją"