Centralna Komisja Ochrony przed Korozją SEP
Oddział Rzeszowski SEP


II Krajowa konferencja
"Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej"

Rzeszów, 9-11 paŸdziernika 1986 r.

SPIS TREŒCI

1. Władysław Dziuba: Pomiary korozyjne i ochrona elektrochemiczna (Referat wprowadzający), s. 1,
2. Grzegorz Mojzesowicz: Zdalna kontrola pracy systemów ochrony katodowej magistralnych rurociągów naftowych, s. 5,
3. Maksymilian Jung: Wpływ warunków na dokładność pomiarów potencjału konstrukcji, s. 13
4. Maciej Markiewicz: Wykorzystanie wyników pomiarów prądów przepływających pomiędzy rurociągiem a ziemią do oceny zagrożenia korozyjnego i skutecznoœci ochrony katodowej rurocišgów, s. 19
5. Jerzy Sibila: Zasięg polaryzacji katodowej przy stosowaniu uziomów głębkich, s. 37
6. Wojciech Sokólski: Ocena zagrożenia korozyjnego w polu oddziaływania prądów błądzących, s. 47
7. Grzegorz Twardosz: Wpływ zmienności polaryzacji na intensywność procesów korozyjnych stali,
8. Zofia Wróblewska: Metody i przyrządy do badania jakości powłok z tworzyw sztucznych, s. 70
9. Zofia Wróblewska, Zdzisław Czapliński: Wykrywanie uszkodzeń izolacji rurociągów podziemnych, s. 86
10. Olimpia Skiba-Rogalska, Krystyna Teska-Swiderek: Pomiary potencjału bez składowej IR na kablach telekomunikacyjnych, s. 98
11. Janina Pałczyńska, Edward Dmowski: Lokalizacja uszkodzeń osłon ochronnych kabli telekomunikacyjnych, s. 124