XIV Krajowa Konferencja
Pomiary Korozyjne w Ochronie Elektrochemicznej
XIV National Conference
Corrosion Measurements in Electrochemical Protection
15-17.06. 2016 Zamek Gniew, Poland

SPRAWOZDANIE

W dniach 15-17.06.2016 r.środowisko techniczne zajmujące się w Polsce technologią ochrony katodowej spotkało się po raz kolejny na organizowanej w cyklu dwuletnim przez Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją Stowarzyszenia Elektryków Polskich XIV Krajowej Konferencji naukowo-technicznej „Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej”.
W tym roku miało ono miejsce w Hotelu Zamek w Gniewie. Zakres tematyczny konferencji obejmował całokształt zagadnień związanych z ochroną przed korozją stalowych konstrukcji podziemnych i podwodnych (rurociągów, zbiorników, konstrukcji hydrotechnicznych, obiektów żelbetowych i in.).

Dzięki współpracy i patronatowi Polskiego Stowarzyszenia Koro­zyjnego tegoroczna konfe­ren­cja została wpisana jako 415 wydarzenie do katalogu imprez Europejskiej Federacji Korozyjnej. W spotkaniu uczestniczyli aktywnie goście z zagranicy z Litwy, Czech i Serbii. Nadeslany także został referat z Rosji. Konferencja w tym roku nie została objęta dotacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Konferencja „Pomiary korozyjne…” jest od wielu lat praktycznie jedynym forum w Polsce w całości poświęconym problematyce technologii ochrony katodowej i zabezpie­czeniom przeciw­korozyjnym konstrukcji podziemnych, głównie gazociągów. Jej celem jest stworzenie warunków do wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń oraz zachęcenie do dyskusji merytorycznych. Również i tym razem nie­pow­tarzalna atmosfera wybranego ośrodka oraz jego otoczenia nie zawiodły uczestników konferencji. Dopisała także wspaniała pogoda.
W konferencji wzięło udział łącznie 109 osób. Przygotowano i wygłoszono 17 referatów, a 6 firm zaprezentowało swoje wyroby na wystawie. Referaty wydane zostały tradycyjnie w postaci drukowanej. Pełne teksty są dostępne także na stronie internetowej Komitetu.

Tematyka zaprezentowanych referatów dotyczyła w głównej mierze różnych aspektów związanych z ochroną przed korozją rurociągów z wykorzystaniem technologii ochrony katodowej. Przedstawiono problemy oddziaływań prądów przemiennych na podziemne konstrukcje metalowe zarówno w aspekcie stosowanych technik pomiarowych, jak również od strony zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. Część referatów dotyczyła konkretnych rozwiązań technicznych ochrony katodowej rurociągów zastosowanych na obiektach przemysłowych, np. gazociągów na terenie tłoczni gazu, czy ochrony od wewnątrz wodociągu w hucie żelaza. Kilku prelegentów przedstawiało problemy, z którymi zetknęli się podczas wykonywania pomiarów w terenie, takimi jak ocena rezystancji przejścia powłok rurociągów, oddziaływania prądów błądzących na konstrukcje żelbetowe, czy też odpowiedniego wykorzystania w pomiarach elektrod symulujących. Omawiano połączone techniki pomiarowe pozwalające na ocenę stanu technicznego rurociągów bez konieczności ich odkopania. Były również wystąpienia związane z ochroną bierną. Dotyczyły odspojenia katodowego powłok ochronnych oraz wypełnienia masą izolującą przestrzeni między rurą przewodową i osłonową. Jeden z prelegentów przedstawił wybrane zagadnienia elektrochemiczne dotyczące ochrony przed korozją gazociągów w rurach osłonowych. Referat poruszał - na przykładzie przestrzeni pomiędzy stalowymi rurami przewodową a osłonową - aspekty korozji stali w defektach izolacji w przypadku ograniczonego dostępu tlenu. W części komercyjnej konferencji przedstawiciele firm prezentowali swoje wyroby. Wśród nich były między innymi nowe moduły telemetryczne oraz nowe rozwiązania podłączenia iskierników separacyjnych.

Po wygłoszeniu wszystkich referatów odbyła się dyskusja. Dotyczyła ona wygłoszonych referatów oraz innych zagadnień zgłoszonych przez uczestników. Skrótowa informacja z przebiegu tej części konferencji jest zamieszczona na stronie internetowej Komitetu.

Na zakończenie przewodniczący PKEOpK SEP Wojciech Sokólski podziękował wszystkim prelegentom za przygotowane referaty, a pozostałym uczestnikom za udział w konferencji. W podsumowaniu podkreślił z zadowoleniem, że obserwuje - także podczas tego spotkania - wzrost aktywności środowiska zajmującego się ochroną przed korozją. Na tym zakończono oficjalną część konferencji. Zwiedzanie Zamku Gniew było ostatnim wspólnym wydarzeniem zamykającym konferencję.

XIV Konferencja „Pomiary korozyjne…” odbyła się w szczególnym miejscu, we wnętrzach i w atmosferze średniowiecznego zamku krzyżackiego. Zamek odbudowany po pożarze, który go znacznie zniszczył w 1921r., posiada wiele zachowanych oryginalnych pomieszczeń. W części z nich urządzono sale muzealne, inne zaadaptowano na potrzeby zwiedzających. Uczestników konferencji uroczyście przywitał na dziedzińcu przed zamkiem jego Kasztelan Jarosław Struczyński – konno, w asyście orszaku w strojach historycznych. Rozpoczęcie niezapomnianej wieczerzy z udziałem Kasztelana i jego świty obwieścił wystrzał ze średniowiecznej armaty. Drugiego dnia uczestnicy konferencji zwiedzili Zamek Krzyżacki w Malborku, którego początki budowy przypadają na rok 1280. Zamek był budowany jako rezydencja wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego, a w późniejszym okresie stał się rezydencją królów Polski. Zamek w Malborku jest jednym z najznakomitszych przykładów średniowiecznej architektury obronno-rezydencyjnej w Europie. W 1997 został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Dzień ten zakończył się kolacją grillową na świeżym powietrzu w kolorach biało-czerwonych przed wielkim ekranem i przy pamiętnym meczu Polska-Niemcy na Euro’2016.

Sekretarz PKEOpK SEP
mgr inż. Hanna Matus