Konferencja PSK JACHRANKA'2019
Hotel WINDSOR w Jachrance


21-23 październik 2019 r.

PROGRAM SESJI "Ochrona elektrochemiczna"
22 października 2019 r.

10.00 - 10.30 Wojciech Sokólski (SPZP CORRPOL) - otwarcie sesji – referat: „Certyfikacja personelu ochrony katodowej – doświadczenia europejskie”.

10.30 - 11.00 Szymon Ciarka (END CORR) – referat: „System zdalnego monitoringu ochrony katodowej Goliah + WebProCat”.

11.00 - 11.30 PRZERWA KAWOWA

11.30 - 12.00 Maciej Kalinowski (SPZP CORRPOL) – referat: „Ochrona katodowa konstrukcji morskich - zasady projektowania zilustrowane przykładem praktycznym”.

12.00 - 12.30 Szymon Ciarka (END CORR) – referat: „Współczynnik T ewaluacja efektywności ochrony katodowej we Włoszech”.

12.30 – 13.00 Wojciech Sokólski (SPZP CORRPOL) – referat: „Elektrochemiczne aspekty uziemień energetycznych”.

13.00 - 13.30 Tomasz Minor (ING) – referat: „Powłoka poliuretanowa PUR na armaturze odcinającej do sieci gazowych - wybrane badania laboratoryjne."

13.30 - 14.00 Dyskusja - zakończenie sesji.

Powrót