KOMUNIKAT Nr 1
Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie

POLSKI KOMITET ELEKTROCHEMICZNEJ OCHRONY PRZED KOROZJĄ
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Warszawa

organizuje

XVI Konferencję Naukowo-Techniczną
POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ

w dniach 7 - 9 pazdziernika 2020 roku w Hotelu DOM ZDROJOWY RESORT & SPA w Jastarni
 
Konferencja ma charakter szkoleniowy i poświęcona będzie współczesnym problemom projektowania, budowy i eksploatacji systemów ochrony katodowej w technice (podziemne rurociągi, zbiorniki i inne konstrukcje metalowe), zagrożeniom korozyjnym wywoływanym przez prądy błądzące oraz indukowane prądy przemienne, a także normalizacji i certyfikacji w tej współczesnej technice przeciwkorozyjnej.

Bliższe informacje zamieszczane będą na stronie internetowej: www.pkeopk.sep.pl
TERMINY:
30 czerwca - zgłoszenie tematyki wystąpień i streszczeń referatów
10 lipiec - nadesłanie do druku wszystkich materiałów konferencyjnych
30 sierpnia - rozesłanie Komunikatu nr 2 z pełnym programem konferencji
30 września - ostateczny termin wniesienia opłat konferencyjnych

Uczestnicy Konferencji otrzymają poświadczenie udziału w szkoleniu, które będzie honorowane w procesie certyfikacji personelu ochrony katodowej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15257.

Uwaga: ważna informacje dla autorów referatów!!!
Informacje dla autorów referatów    Information for authors of papers

Proszę przekazać tę informację zainteresowanym Koleżankom i Kolegom
oraz wszystkim pracownikom personelu ochrony katodowej.

Powrót