II Krajowa Konferencja

Pomiary Korozyjne w Ochronie Elektrochemicznej

II National Conference

Corrosion Measurements in Electrochemical Protection

09-11.10.1986 Rzeszów, Poland

MATERIAŁY

Proceedings

SPIS TREŚCI (CONTENTS)

Referaty (Papers)

Władysław Dziuba

Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej (Referat wprowadzający)

Grzegorz Mojzesowicz

Zdalna kontrola pracy systemów ochrony katodowej magistralnych rurociągów naftowych

Maksymilian Jung

Wpływ warunków na dokładno?ć pomiaru potencjału konstrukcji

Maciej Markiewicz

Wykorzystanie wyników pomiarów prądów przepływających pomiedzy rurociągiem a ziemią do oceny zagrożenia korozyjnego i skuteczno?ci ochrony katodowej rurociągów

Jerzy Sibila

Zasięg polaryzacji katodowej przy stosowaniu uziomów głębokich

Wojciech Sokólski

Ocena zagrożenia korozyjnego w polu oddziaływania prądów błądzących

Grzegorz Twardosz

Wpływ zmiennos?ci polaryzacji na intensywnos?ć procesów korozyjnych stali

Zofia Wróblewska

Metody i przyrządy do badania jako?ci powłok z tworzyw sztucznych

Zofia Wróblewska, Zdzisław Czapliński

Wykrywanie uszkodzeń izolacji rurociągów podziemnych

Olimpia Skiba-Rogalska, Krystyna Teska-S?widerek

Pomiary potencjału bez składowej IR na kablach telekomunikacyjnych

Janina Pałczyńska, Edward Dmowski

Lokalizacja uszkodzeń osłon ochronnych kabli


MATERIAŁY - CAŁY TOM