Prezydium
Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony
przed Korozją SEP

(od 28.02.2018 r. ) 

  

L.p. 

Nazwisko
i imię 

Pełniona
funkcja 

Zakład
pracy 

Telefon
kontaktowy 

e-mail 

1.

Wojciech Sokólski

 Przewodniczący

SPZP CORRPOL
Gdańsk

58 300 90 00
502 508 710

wsok(at)corrpol.pl

2.

Maciej
Malicki

Z-ca 
Przewodniczącego

SPECKOR Luboń

604 997 230

macmal(at)o2.pl

4.

Józef
Dąbrowski

Z-ca 
Przewodniczącego

Instytut Elektrotechniki
Warszawa

501 966 991

j.dabrowski(at)iel.waw.pl

3.

Robert
Ciupek

Sekretarz

665 610 504

rob-ciu(at)wp.pl

6.

Paweł 
Małysa

Członek

Polska Spółka Gazownictwa

695 180 341

pawel.malysa(at)psgaz.pl

5.

Maciej
Kalinowski

Członek

SPZP CORRPOL
Gdańsk

58 300 90 00
512 138 845

m.kalinowski(at)corrpol.pl

7.

Szymon
Ciarka

Członek

ENDCORR
Włocławek

508 711 039

sz.ciarka(at)endcorr.pl

8.

Tomasz
Minor

Członek

INiG Kraków

502 684 443

minor(at)inig.pl