Prezydium
Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony
przed Korozją SEP

(aktualna od 7.02.2014 r. ) 

  

L.p. 

Nazwisko
i imię 

Pełniona
funkcja 

Zakład
pracy 

Telefon
kontaktowy 

e-mail 

1.

Wojciech Sokólski

 Przewodniczący

SPZP CORRPOL
Gdańsk

58 300 90 00
502 508 710

wsok@corrpol.pl

2.

Maciej
Malicki

Z-ca 
Przewodniczącego

SPECKOR Luboń

604 997 230

macmal@o2.pl

3.

Robert
Ciupek

Z-ca 
Przewodniczącego

RAFAKO ENGINEERING Sp. Z o.o.

605 470 504

Robert.Ciupek@eng.rafako.com.pl

4.

Hanna
Matus

Sekretarz

OGP GAZ-SYSTEM
Rembelszczyzna

22 767 09 18
693 204 552

hanna.matus@gaz-system.pl

5.

Jerzy
Sibila

Członek

Corrstop” Sp. z o.o. Kamionki k/Poznania

61 897 17 25

jerzysibila@corrstop.pl

6.

Wiesław 
Solarz

Członek

OGP GAZ-SYSTEM

605 171 133

wieslaw.solarz1@gaz-system.pl

7.

Krzysztof
Grzesiak

Członek

UDT Warszawa

22 572 22 23

krzysztof.grzesiak@udt.gov.pl

8.

Tomasz
Minor

Członek

INiG Kraków

502 684 443

minor@inig.pl