SPIS REFERATÓW


1. Władysław Dziuba: Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej (Referat wprowadzający)
2. Grzegorz Mojzesowicz: Zdalna kontrola pracy systemów ochrony katodowej magistralnych rurociągów naftowych
3. Maksymilian Jung: Wpływ warunków na dokładnoœć pomiaru potencjału konstrukcji
4. Maciej Markiewicz: Wykorzystanie wyników pomiarów prądów przepływających pomiedzy rurociągiem a ziemią do oceny zagrożenia korozyjnego i skutecznoœci ochrony katodowej rurociągów
5. Jerzy Sibila: Zasięg polaryzacji katodowej przy stosowaniu uziomów głębokich
6. Wojciech Sokólski: Ocena zagrożenia korozyjnego w polu oddziaływania prądów błądzących
7. Grzegorz Twardosz: Wpływ zmiennoœci polaryzacji na intensywnoœć procesów korozyjnych stali
8. Zofia Wróblewska: Metody i przyrządy do badania jakoœci powłok z tworzyw sztucznych
9. Zofia Wróblewska, Zdzisław Czapliński: Wykrywanie uszkodzeń izolacji rurociągów podziemnych
10. Olimpia Skiba-Rogalska, Krystyna Teska-Œwiderek: Pomiary potencjału bez składowej IR na kablach telekomunikacyjnych
11. Janina Pałczyńska, Edward Dmowski: Lokalizacja uszkodzeń osłon ochronnych kabli