Pierwszą konferencję z cyklu "Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej" zorganizowano w Słupsku w 1980 r. Obejmowała ona między innymi zagadnienia teoretyczne polaryzacji elektrochemicznej, metody impedancyjne w badaniach korozyjnych, przegląd stosowanych w kraju i zagranicą metod pomiaru potencjału metalowych konstrukcji podziemnych, przegląd metod oceny agresywnoœci gruntów i wód w odniesieniu do metalowych konstrukcji podziemnych, terenową ocenę jakości osłon ochronnych na konstrukcjach podziemnych (dokładniejsze dane w materiałach konferencyjnych wydanych przez Oddział Słupski SEP - 24-25 maja 1980 r.).

Niestety Prezydium PKEOpK nie dysponuje materiałami drukowanymi z tej konferencji. Będziemy wdzięczni za ich udostępnienie, jeśli zachowały się do dnia dzisiejszego w prywatnych zbiorach.