KONTAKT z SPZP CORRPOL

ZAKRES NASZYCH USLUGNASZA PRODUKCJAINFORMACJE O FIRMIE

ZESPÓŁ SPECJALISTÓW

KURSY
OCHRONY KATODOWEJ
SIEDZIBA I DOJAZD DO FIRMY


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska, SPZP CORRPOL prowadzi kursy z zakresu ochrony katodowej dla wszystkich zainteresowanych pogłębieniem swojej dotychczasowej wiedzy z zakresu tej technologii ochrony przeciwkorozyjnej. Zakres kursów standardowych dopasowany jest do wymagań Unii Europejskiej - normy PN-EN 15257 "Ochrona katodowa - poziomy kompetencji oraz certyfikacja personelu ochrony katodowej".
SPZP CORRPOL prowadzi także kursy specjalistyczne - na zamówienie zainteresowanych firm.

WYMAGANIA

Norma PN-EN 15257 dotyczy wyłącznie oceny kwalifikacji i certyfikacji personelu zajmującego się ochroną elektrochemiczną (nie dotyczy firm). Norma ta zatwierdzona została i wydana w grudniu 2006 r. pod tytułem "Competence levels and certification of cathodic protection personnel". Jest ona przetłumaczona na język polski i udostępniona prze PKN.
Norma określa 3-stopniowy poziom kompetencji w 4 zakresach zastosowań: grunty, woda morska, beton, media w naczyniach (ochrona katodowa od wewnątrz aparatów i urządzeń technologicznych). Posiadanie odpowiedniego wykształcenia, w tym ukończenie odpowiednich kursów szkoleniowych będzie obowiązkowe. Egzamin (3-elementowy) zawierać będzie część teoretyczną i praktyczną. Jako wzorzec przyjęto istniejące w tym zakresie doświadczenia zarówno europejskie jak i amerykańskie.
W normie:

  • zdefiniowano trzy poziomy kompetencji personelu działającego w zakresie ochrony katodowej, obejmujące pomiary terenowe, projektowanie, wykonawstwo, badania i konserwację systemów ochrony katodowej,
  • ustalono strukturę procedur do prowadzenia szkolenia i certyfikacji personelu (w celu określenia i zaprezentowania poziomu wymaganych kompetencji),
  • zdefiniowano minimalne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących odpowiedzialnych za certyfikację.

Poziomy kompetencji i schematy certyfikacji stosuje się do każdego z następujących sektorów zastosowania:

  • zakopane i zanurzone konstrukcje metalowe,
  • metalowe konstrukcje morskie,
  • konstrukcje żelbetowe,
  • wewnętrzne powierzchnie metalowych konstrukcji pojemników.

W USA i niektórych krajach Europy Zachodniej wymagania w stosunku do personelu zajmującego się zarówno projektowaniem jak również i obsługą systemów ochrony katodowej uregulowane są prawnie. I odwrotnie - w przepisach i wymaganiach dotyczących zagadnień technicznych, związanych z projektowaniem oraz eksploatacją budowli i różnego rodzaju urządzeń metalowych pod ziemią i pod wodą, przywoływany jest wykwalifikowany personel z odpowiednimi do wykonywanych czynności certyfikatami z zakresu ochrony katodowej.

ZAKRES KURSÓW

W aktualnym programie kursu w miarę możliwości uwzględniono propozycje zawarte w normie europejskiej PN-EN 15257. Od strony dydaktycznej i organizacyjnej kurs prowadzony jest zgodnie z odpowiednimi przepisami i wytycznym Ministerstwa Edukacji Narodowej.

TERMINY I MIEJSCE KURSÓW

Terminy kursów określone zostaną na podstawie ilości zgłoszonych zainteresowanych kursem osób. Przewiduje się, z uwagi na konieczność wykonywania części zajęć w warunkach terenowych, że kursy organizowane będą w okresie wiosennym oraz jesiennym.

UWAGA - NAJBLIŻSZE KURSY!!

Kurs w Gdańsku wg PN-EN 12527 sektor: zakopane i zanurzone konstrukcje stalowe
Wykłady/pokazy/trening - 40 godzin (od godz. 8.00 do 19.00), materiały szkoleniowe, koszt 3.850 zł + VAT

UWAGA (wrzesień 2012 r.): ze względu na brak do tej pory decyzji o zakończeniu procesu wdrażania normy PN-EN 15257 przez UDT-CERT w Warszawie, zmuszeni jesteśmy przełożyć przygotowany cykl szkoleń
na I i II stopień certyfikacji na bliżej nieokreśloną przyszłość (być może już na wiosnę 2013 r.).

Wszelkie pytania dot. kursów oraz zgłoszenia zainteresowanych prosimy kierować do SPZP CORRPOL
na adres: sep@corrpol.pl
a także do Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP
na adres: pkeopk@sep.com.pl