SPIS REFERATÓW


ZAMIAST WPROWADZENIA ...

INSTEAD OF AN INTRODUCTION...

John M. Leeds

Ochrona katodowa, powłoki oraz metoda bezpośredniej oceny korozji zewnętrznej (ECDA) wg NACE RP 0502-2002  (wersja angielska)

 

Ladislav Hrbáček, Karel Henc

Korozyjna diagnostyka gazociągów. Pomiary i ocena ich wyników

 

Hans-Günter Naumann, Gerd Zimmermann

Przegląd specjalnych metod pomiarowych

 

František Stejskal, Antonín Kuba jr.

Projekt aktywnego systemu przeciwkorozyjnego dystrybucyjnych sieci gazociągów w miastach

 

Wojciech Sokólski

Ocena parametrów polaryzacji katodowej w sposób instrumentalny

 

Jacek Barański

Nowy rejestrator do pomiarów w ochronie antykorozyjnej

 

Jan Číp

Skuteczność elektrycznych drenaży włączanych

 

Józef Dąbrowski, Władysław Dziuba, Franciszek Fijołek, Marian Hanasz

Ochrona katodowa rurociągu z ograniczeniem jego nadmiernie ujemnych potencjałów spowodowanych oddziaływaniem prądów błądzących

 

Mikołaj Kościuk

Ocena eksploatacyjne skuteczności ochrony przeciwkorozyjnej polskiego odcinka gazociągu tranzytowego Jamał-Europa Zachodnia

 

Maciej Markiewicz, Krystyna Zaborowska

Pomiary ochrony katodowej rurociagów na tłoczni gazu

 

Wojciech Sokólski, Wojciech Machczyński, Jacek Rozwadowski

Oddziaływanie indukcyjne linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia na gazociągi – część II

 

Robert Ciupek

Przypadek korozji rurociagów pod powłoka ochronną wywołanej przemianami metabolicznymi mikroorganizmów

 

Błażej Nowakowski

Zintegrowany system stacji i nadzoru aktywnej ochrony antykorozyjnej

 

Wojciech Sokólski

Internetowy system monitorowania ochrony katodowej

 

Wojciech Sokólski

Poziomy kompetencji oraz certyfikacja personelu ochrony katodowej wg projektu EN 15257

 

Wojciech Machczyński

Wyznaczanie parametrów jednostkowych R, L, G, podziemnych rurociągów

 

Jezmar Jankowski, Wojciech Sokólski

System „CORRPOL-ER” – internetowa baza danych rezystometrycznych wraz z kalkulatorem ubytków korozyjnych

 

Józef Dąbrowski, Marian Mrówka, Cezary Suwart

Specjalna stacja ochrony katodowej kompensująca oddziaływania prądów błądzących

 

Juliusz Radoliński

Oddziaływanie prądów i napięć przemiennych na układy pomiarowe prądu stałego

 

Vladimír Pliska, Svatopluk Dorda, František Míčko

Doświadczenia związane z naprawą uszkodzeń powłoki izolacyjnej rurociągów stalowych ułożonych w ziemi i ich mineralizacją

 

Andrzej Garyantesiewicz

Zasadnicze różnice występujące w mechanizmie procesu izolowania między materiałami termokurczliwymi nowej i starej generacji

 

Wiesław Pieniążek

Powłoki przeciwkorozyjne nakładane na placach budowy – wybrane zagadnienia aplikacji i eksploatacji

 

Wojciech Sokólski

Nowa metodyka kosztorysowania prac projektowych ochrony katodowej

 

Marek Fiedorowicz, Michał Jagiełło

Korozja przemiennoprądowa a ochrona katodowa podziemnych rurociągów