XIV Krajowa Konferencja
Pomiary Korozyjne w Ochronie Elektrochemicznej
XIV National Conference
Corrosion Measurements in Electrochemical Protection
15-17. 06. 2016 Zamek Gniew, Poland

UCZESTNICY KONFERENCJI

Michał Adamski Diu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ProIndus Sp.k
Wojciech Albrycht PGNiG SA w Warszawie - Oddział w Sanoku
Jacek Barański L.INSTRUMENTs s.c. J. Barański A. Jurkiewicz
Szymon Bąk ZRUG Zabrze S.A.
Arkadiusz Bąk Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie O/Zielona Góra
Marek Bodo Urząd Dozoru Technicznego
Tomasz Brodnicki Polska Spółka Gazownictwa
Ryszard Ceglarek SGT EuRoPol GAZ s.a.
Krzysztof Chudziak ATREM S.A.
Tomasz Chwałek P.P.U UNOPOL-BIS Andrzej Szejka
Ciarka Ciarka END CORR Zakład Specjalistycznych Instalacji i Urządzeń Elektrycznych
Robert Ciupek RAFAKO Engineering Sp. z o.o.
Artur Czekaj Biuro Projektów NAFTA-GAZ Sp. z o.o.
Ryszard Ćwikliński CP OCHRONA KATODOWA Elżbieta Ćwiklińska
Józef Dąbrowski Instytut Elektrotechniki
Robert Dębniak UEiE Robert Dębniak
Marcin Dędek Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Svatopluk Dorda KPTECH, s.r.o.Ostrava, Czechy
Andrzej Fajfer Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FGKOR Andrzej Fajfer
Violetta Felsmann AGCOR s.c.
Marek Fiedorowicz OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddz. w Gdańsku
Paweł Franczak ANTICOR PPH sp. z o.o.
Przemysław Gabryelewicz RAFAKO Engineering Sp. z o.o.
Magdalena Gajewska Urząd Dozoru Technicznego
Michał Gazda OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu
Grzegorz Grądzki RST sp.j. M. Zielenkiewicz, W. Nietupski, A. Wojtkowski
Maciej Gronostaj Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Haroldas Hoppen AMBER GRID, Litwa
Michał Jagiełło OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddz. w Gdańsku
Jezmar Jankowski SPZP CORRPOL Gdańsk
Wojciech Janocha Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Sylwester Jężak DEHN POLSKA sp. z o.o.
Maciej Kalinowski SPZP CORRPOL Gdańsk
Paweł Kiedrowski Urząd Dozoru Technicznego
Michał Konieczny Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A.
Mikołaj Kościuk EuRoPol GAZ s.a. Warszawa
Andrzej Kowalski GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie
Marcin Krupa AQUANET SA
Robert Kruszewski OGP GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa
Kazimierz Ksepko PERN "Przyjaźń" S.A
Bohumil Kučera JEKU s.r.o. Praha, Czechy
Kamil Kurek Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Piotr Lamparski Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Karolis Luksys AMBER GRID, Litwa
Andrzej Łagoda ATREM S.A.
Andrzej Maciejczuk RZOUG GAZ-TECHNIKA Sp z o.o.
Maciej Malicki Speckor
Paweł Małysa Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Paweł Marciniak PERN "Przyjaźń" S.A.
Paweł Maślak Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa Sp. z o. o.
Hanna Matus GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie
Ireneusz Matusz PGNiG SA w Warszawie - Oddział w Sanoku
Adrian Mazur RZOUG GAZ-TECHNIKA Sp z o.o.
Kacper Mierzwa OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddzi. w Gdańsku
Tomasz Minor Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Jerzy Mossakowski PZA CORRSTOP Sp. z o.o.
Michał Nitschke AGCOR s.c.
Dawid Nowak KOREKO
Józef Nowicki PERN "Przyjaźń" S.A.
Piotr Nowiński Polska Spółka Gazownictwa
Dariusz Osika Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Michał Osuchowski ATAGOR
Tomasz Pawłowski OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddz. w Poznaniu
Dariusz Pęciak ATREM S.A.
Adam Pociot PERN "Przyjaźń" S.A.
Marceli Ptak Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Daniel Ptak Urząd Dozoru Technicznego
Ewa Rabuszko KOREKO
Tomasz Radoń Biuro Projektów NAFTA-GAZ Sp. z o.o.
Vladimir Radovanovic TECHART doo, Serbia
Roman Rogowski Geofizyka Toruń S.A.
Dariusz Rosiak PERN "Przyjaźń" S.A.
Łukasz Rupik ZRUG Zabrze S.A.
Marcin Salita Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Roman Serwiński ZPP VARIA Spółka z o.o.
Jerzy Sibila PZA CORRSTOP Sp. z o.o.
Mariusz Siepka PZA CORRSTOP Sp. z o.o.
Jacek Siński Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa Sp. z o.o.
Marcin Słaby ANTICOR PPH sp. z o.o.
Jarosław Smierzchalski PZA CORRSTOP Sp. z o.o.
Przemysław Sokołowski KWADRA Sp.j.
Wojciech Sokólski PKEOpK SEP - SPZP CORRPOL
Andrzej Sollich ATLAS-SOLLICH ZSE
Paweł Stochaj Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Magdalena Sypniewska RADIATYM Sp.z o.o.
Andrzej Szejka P.P.U UNOPOL-BIS Andrzej Szejka
Mariusz Szponder OGP GAZ-SYSTEM Oddz. Tarnów
Klaudia Szudejko ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.
Małgorzata Śmieszek-Glanc Wyd. Sigma-NOT, red. Ochrona przed Korozją
Michał Świderski KWADRA Sp.j.
Remigiusz Tylak Przedsiębiorstwo AGAT S.A
Tomasz Tymkiewicz RADIATYM Sp.z o.o.
Dominik Walkowiak ATREM S.A.
Piotr Wąs Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego S.A.
Michał Wencel RAFAKO Engineering Sp. z o.o.
Marcin Wilczak Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Jacek Woźniak Geoinvirex-APRT sp. z o.o.
Wioletta Wstawska ATAGOR
Grzegorz Wydra Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Andrzej Wyrwas Urząd Dozoru Technicznego
Krystyna Zaborowska EuRoPol GAZ s.a. Warszawa
Radosław Zakrzewski RAFAKO Engineering Sp. z o.o.
Cezary Zawadzki ALKAT Sp. z o. o.
Mirosław Zielenkiewicz RST sp.j. M. Zielenkiewicz, W. Nietupski, A. Wojtkowski
Przemysław Ziomek OGP GAZ-Sysytem Oddział we Wrocławiu
Wiktor Zmarzły RZOUG GAZ-TECHNIKA Sp z o.o.
Paweł Żurawski PGNIG TECHNOLOGIE S.A.


SPIS REFERATÓW