Polskie Stowarzyszenie Korozyjne

VII DOROCZNA KONFERENCJA
naukowo-techniczna

Annual Conference of Polish Corrosion Society

"WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE PRZECIWKOROZYJNE"

"Contemporary Anticorrosion Technologies"
368th Event of European Federation of Corrosion

OSTRÓDA 8-10.05.2013 r.SPIS REFERATÓW

Papers

Wojciech Sokólski

Korozja i zabezpieczenia przeciwkorozyjne podziemnej infrastruktury  miejskiej
- przegląd problemów

CORROSION AND ANTICORROSION PROTECTION OF MUNICIPAL UNDERGROUND INFRASTRUCTURE – REVIEW OF PROBLEMS

 

Zdzisław Trzaska

Ochrona sieci gazu ziemnego przed korozją powodowaną prądem błądzącym

PROTECTION OF THE NATURAL GAS GRID ON THE CORROSION DUE TO STRAY CURRENTS

 

Sekcja: Ochrona elektrochemiczna

 

Marek Fiedorowicz, Michał Jagiełło

Specyficzna ochrona przed prądami błądzącymi d.c. rurociągu pokrytego powłoką izolacyjną o wysokim poziomie szczelności

SPECIFIC PROTECTION OF PIPELINE APPLIED WITH HIGHT TIGHTNESS COATING AGAINST STRAY CURRENTS D.C.

 

Jan Szukalski, Jezmar Jankowski, Wojciech Sokólski

Ochrona katodowa zbiorników podziemnych na stacjach paliwowych - dane statystyczne serwisów instalacji

CATHODIC PROTECTION OF UNDERGROUND TANKS AT FUEL STATIONS  – STATISTICAL DATA
OF INSTALLATION SERVICING

 

Tomasz Brodnicki, Błażej Nowakowski

Przepięcia elektroenergetyczne jako główne źródło awaryjności systemu ochrony katodowej  

POWER SURGE – MAIN SOURCE OF FAULT IN ANTICORROSION SYSTEM

 

Wojciech Sokólski

Metoda korelacyjna badania prądów błądzących - technika ciągle nie odkryta w normalizacji

THE CORRELATION METHOD FOR INVESTIGATING STRAY CURRENTS – THE STILL NON-STANDARD TECHNIQUE

 

Józef Dąbrowski

Upływ prądów z szynowych trakcji elektrycznych do ziemi - ocena zagrożenia konstrukcji podziemnych prądami błądzącymi

INFLUENCE RAIL SYSTEM CONDUKTANCE DC ELECTRIC TRATION ON THE UNDERGROUND METAL STRUKTURES

 

Organizator Konferencji
POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE
ul. Elbląska 133A, 80-718 Gdańsk, www.psk.org.pl   konferencja@psk.org.pl
Sekretarz:  Urszula Paszek  sekretarz@psk.org.pl
Komitet Organizacyjny:
Aleksandra Baraniak, Agnieszka Królikowska, Urszula Paszek, Sławomir Piłat, Wojciech Sokólski