XV Krajowa Konferencja
Pomiary Korozyjne w Ochronie Elektrochemicznej
XV National Conference
Corrosion Measurements in Electrochemical Protection
17 - 19. 10. 2018 Hotel MOŚCICKI w Spale, Poland


MATERIAŁY

Teksty nadesłane przez autorów - część przygotowanych do druku wg wytycznych,
pozostałe w formacie dowolnym


PROGRAM KONFERENCJI

1. Wojciech Sokólski: III Kongres Elektryki Polskiej - Historia i rola PKEOpK SEP.

2. Jerzy Sibila: Omówienie prac sekcji „Ochrona elektrochemiczna” - EUROCORR w Krakowie 2018

3. Dariusz Pęciak: Ochrona katodowa oczyszczalni ścieków w Emiratach Arabskich

5. Rustam Ikramov, Liu Yinwei: Overview of corrosion protection surveys of Uzbekistan-China Gas Pipeline

6. Jerzy Sibila: Problemy z oceną zagrożenia korozyjnego rurociągów

7. Paweł Stochaj: Badania intensywne - wybrane aspekty pomiarów i obliczeń

8. Hanna Matus, Andrzej Kowalski: Praktyczne wykorzystanie korozymetrii rezystancyjnej do oceny zagrożeń korozyjnych obiektów gazowniczych

9. Marek Fiedorowicz, Michał Jagiełło: Nietypowy drenaż polaryzowany

10. Michał Gazda, Kamil Jacoszek, Adam Wesołowski: Studium przypadku zabudowy rur osłonowych GRP na budowanym gazociągu DN1000

11. Violetta Felsmann, Michał Nitschke: Materiały izolacyjne

12. Zofia Uziębło: Normalizacja w ochronie katodowej

13. Marcin Słaby: Ciągłość izolacji przeciwkorozyjnej rurociągów stalowych na połączeniach spawanych oraz odcinkach zabudowanych w rurach osłonowych

14. Krzysztof Kaczmarczyk, Michał Nitschke: Kompozytowe materiały naprawcze – efektywna metoda naprawy rurociągów przesyłowych

15. Wojciech Sokólski: Kryteria ochrony katodowej stalowych konstrukcji podziemnych, nowe spojrzenie

Wojciech Sokólski: Aktualne wyzwania i kierunki rozwoju technologii ochrony katodowej, tezy do dyskusji


MATERIAŁY - CAŁY TOM