XI Krajowa Konferencja

Pomiary Korozyjne w Ochronie Elektrochemicznej

XI National Conference

Corrosion Measurements in Electrochemical Protection


08-10. 06. 2010 Jurata, Poland


MATERIAŁY

Proceedings


SPIS TREŚCI (CONTENTS)


ZAMIAST WPROWADZENIA...

INSTEAD OF AN INTRODUCTION...

Referaty (Papers)


Marta Wojas

Rola jednostki certyfikującej w procesie certyfikacji personelu ochrony katodowej


Wojciech Sokólski

Certyfikacja personelu ochrony katodowej – droga do podniesienia poziomu technicznego tej technologii
Certification of cathodic protection personnel – a way to improve the technical level of this technology


Wojciech Sokólski

Normalizacja technologii ochrony katodowej – czas na nowelizację

Standardisation of cathodic protection technology – time for a revision


Marek Fiedorowicz, Michał Jagiełło

Korozymetria rezystancyjna w badaniach korozji podziemnych rurociągów

Resistance corrosimetry technique in pipeline corrosion assessment

(referat opublikowany w Ochrona przed Korozją nr 8/2010)


Elizabeth Nicholson

Detekcja i korekcja prądów błądzących

Stray current detection and correction


Józef Dąbrowski

Niespodzianki podczas pomiarów konduktancji przejścia nowoczesnych torowisk tramwajowych

Surprises in time of measures crossing conductance in modern tram tracks


Paweł Raczyński, Krzysztof Warnke, Witold Bogotko

Precyzyjna lokalizacja i parametryzacja wad korozyjnych ścianek rurociągów stalowych przy wykorzystaniu tłoków inteligentnych

(referat opublikowany w Ochrona przed Korozją nr 8/2010)


Jerzy Sibila

Uziomy anodowe

Anode groundbeds


Maciej Markiewicz

Obliczenia i pomiary galwanicznej ochrony katodowej

Calculation and measurement of galvanic cathodic protection


Jacek Barański, Marian Hanasz

Rejestratory mr2 w ochronie katodowej

mr2 loggers in cathodic protection


Wojciech Sokólski, Andrzej Sollich

Przenośny galwanostat impulsowy - zastosowanie w pomiarach odbiorowych gazociągów

Portable pulse galvanostat – application in field cathodic protection measurements


Tom Weber (Marek Szczęsny)

Materiały do ochrony przed korozją firmy TRENTON


Wiesław Pieniążek

Przeciwkorozyjna masa wypełniająca ANTICOR Syntetix CF


Józef Dąbrowski

Uruchomienie bielańskiego odcinka linii metra warszawskiego, a zmiany potencjału konstrukcji podziemnej

Start-up of the Bielany part of the first Warsaw subway line and potential changes of underground structures


Andrzej Sowa, Mikołaj Kościuk

Symulacyjne badania zagrożeń piorunowych w systemach chronionych katodowo

Simulation measurements on lightning threat in cathodic protection systems


Krzysztof Wincencik

Wyrównywanie potencjałów oraz ochrona przepięciowa w obiektach z ochroną elektrochemiczną. Rozwiązania praktyczne firmy DEHN (DEHN Polska)


Marek Sekściński

Iskierniki separacyjne oraz kompleksowa ochrona przepięciowa stacji ochrony katodowej - oferta firmy LEUTRON.