Polskie Stowarzyszenie Korozyjne

XI DOROCZNA KONFERENCJA
naukowo-techniczna

Annual Conference of Polish Corrosion Society

"WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE PRZECIWKOROZYJNE"

"State-of-the-Art Anticorrosion Technologies"
423th Event of European Federation of Corrosion

OSSA k/RAWY MAZOWIECKIEJ 10-12.05.2017 r.


SPIS REFERATÓW

Papers

Sesja: OCHRONA ELEKTROCHEMICZNA / ELECTROCHEMIACAL PROTECTION

Wojciech Sokólski
Rola Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP w rozwoju technologii ochrony katodowej w Polsce (prezentacja)

Zofia Uziębło Normalizacja w ochronie katodowej (prezentacja)

Jerzy Mossakowski, Łukasz Sadowski, Jerzy Sibila Kryteria ochrony katodowej stosowane w krajach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (prezentacja)

Marek Fiedorowicz Bezdefektowe powłoki izolacyjne podziemnych rurociągów (prezentacja) “FLAWLESS” INSULATION COATINGS OF UNDERGROUND PIPELINES

Jezmar Jankowski Wpływ korozji wżerowej na ocenę wyników pomiarów rezystometrycznych szybkości korozji EFFECT OF PITTING CORROSION ON EVALUATION
OF CATHODIC PROTECTION EFFICIENCY BY ELECTRIC RESISTANCE METHOD

Jacek Rozwadowski, Maciej Malicki Zdalne monitorowanie parametrów ochrony katodowej rurociągu (prezentacja) REMOTE MONITORING OF PIPELINE CATHODIC PROTECTION SYSTEM

Marek Baraniak, Grzegorz Lota, Agnieszka Gabryelczyk, Kacper Kopczyoski, Juliusz Pernak, Waldemar Rzeszutek, Ewa Jankowska Możliwości ograniczenia korozji stopów ołowiu w akumulatorze kwasowo-ołowiowym poprzez zastosowanie dodatku cieczy jonowych (prezentacja)

Organizator Konferencji
POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE
ul. Elbląska 133A, 80-718 Gdańsk, www.psk.org.pl  
Sekretarz:  Urszula Paszek  sekretarz@psk.org.pl