II Krajowa Konferencja

Pomiary Korozyjne w Ochronie Elektrochemicznej

09-11.10.1986 Rzeszów

MATERIAŁY (skan)


1. Władysław Dziuba: Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej (Referat wprowadzający)

2. Grzegorz Mojzesowicz: Zdalna kontrola pracy systemów ochrony katodowej magistralnych rurociągów naftowych

3. Maksymilian Jung: Wpływ warunków na dokładność pomiaru potencjału konstrukcji

4. Maciej Markiewicz: Wykorzystanie wyników pomiarów prądów przepływających pomiedzy rurociągiem a ziemią do oceny zagrożenia korozyjnego i skutecznoœci ochrony katodowej rurociągów

5. Jerzy Sibila: Zasięg polaryzacji katodowej przy stosowaniu uziomów głębokich

6. Wojciech Sokólski: Ocena zagrożenia korozyjnego w polu oddziaływania prądów błądzących

7. Grzegorz Twardosz: Wpływ zmienności polaryzacji na intensywność procesów korozyjnych stali

8. Zofia Wróblewska: Metody i przyrządy do badania jakości powłok z tworzyw sztucznych

9. Zofia Wróblewska, Zdzisław Czapliński: Wykrywanie uszkodzeń izolacji rurociągów podziemnych

10. Olimpia Skiba-Rogalska, Krystyna Teska-Swiderek: Pomiary potencjału bez składowej IR na kablach telekomunikacyjnych

11. Janina Pałczyńska, Edward Dmowski: Lokalizacja uszkodzeń osłon ochronnych kabli


MATERIAŁY - CAŁY TOM