');} ?>
Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie
POLSKI KOMITET
ELEKTROCHEMICZNEJ OCHRONY PRZED KOROZJĄ
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
w WARSZAWIE

Lista członków i osób, do których wysyłane są zawiadomienia o spotkaniach PKEOpK

PREZYDIUM CZŁONKOWIE INFORMACJE BIULETYN KONTAKT


ZAWIADOMIENIE
W dniach 12-14 czerwca 2024 r. odbędzie się kolejna XVIII Konferencja

Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją

"POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ"

Zgłoszenie uczestnictwa    Zawiadomienie nr 1


Miesięcznik >>Ochrona przed Korozją<< SIGMA Polskie Stowarzyszenie Korozyjne Europejska Federacja Korozyjna Międzynarodowe Towarzystwo Korozyjne z siedzibą w USA * NACE International provides education and communicates information to protect people, assets, and the environment from the effects of corrosion ŚWIATOWA ORGANIZACJA KOROZJI> RAPORT >>KOSZTY KOROZJI<< w USA   W dniu 21.09.2023r. odbyło się kolejne Seminarium oraz posiedzenie PKEOpK
Hotel nad Mrogą, Rochna 3a Brzeziny

Materiały   XVI KRAJOWA KONFERENCJA
"Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej"
17-19 pazdziernika 2022 r. Hotel DOM ZDROJOWY RESORT & SPA, Jastarnia

Materiały    Uczestnicy   


Sprawozdanie z działalności PKEOpK
II rok kadencji 2018-2022


W dniach 21-23 października 2019 r.w Hotelu WINDSOR w Jachrance
odbyła się kolejna XIII Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego
"Nowoczesne technologie przeciwkorozyjne"
W programie konferencji odbyła się sesja:
"Ochrona elektrochemiczna"
pod merytorycznym patronatem
Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP
Program obrad sesji

W dniu 14.06.2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie PKEOpK SEP
w Ciechocinku w Pałacu - Łazienki II
Sprawozdanie z obrad Komitetu

XV KRAJOWA KONFERENCJA
"Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej"
17-19 pazdziernika 2018 r. Hotel MOŚCICKI, Spała

Materiały    Uczestnicy   
"Biuletyn SEP nr 186/22 - 28.10.2018"    "Ochrona przed Korozją"

Dr Markus Büchler, David Joos: Prędkość korozji przemiennoprądowej
Wielkości znaczące i ich wpływ na trwałość rurociągów chronionych katodowo.
Tłumaczenie z 'DVGW I wasser-praxis', 4/2016, s. 54 - Marian Hanasz (2018)

Zebranie sprawozdawczo wyborcze PKEOpK w dniu 28.02.2018 r.
Sprawozdanie z kadencji 2014-2018     Protokół z zebrania     Program działania

W dniu 24.10. 2017 r. odbyło sie kolejne posiedzenie PKEOpK SEP
w hotelu "Garage Hotel" we Włocławku,
na którym mgr inż. Hanna Matus zaprezentowała opracowanie pt.
Błędy projektowe spotykane w dokumentacjach dotyczących
ochrony przed korozją rurociągów podziemnych


XI KONFERENCJA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KOROZYJNEGO
"Współczesne Technologie Przeciwkorozyjne"
10-12 maja 2017 r. Ossa k/ Rawy Mazowieckiej

Materiały sesji "Ochrona elektrochemiczna"   

Nowelizacja normy PN-E-05030-10 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym rozpoczęta!
Z inicjatywy PKEOpK SEP ropoczęła się nowelizacja normy terminologicznej:
"Ochrona przed korozją - Elektrochemiczna ochrona katodowa i anodowa - Terminologia"
Pierwsza propozycja znowelizowanej normy została opracowana przez p. Mariana Hanasza,
i miała ona być podstawą do dalszych prac normalizacyjnych. Niestety z tej propozycji PKN wycofał się, argumentując to tym, że skoro istnieje norma europejska dot. nazewnictwa w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej, to nie wolno wydawać analogicznej normy krajowej.
Nie zahamowało to dalszych prac nad doskonaleniem opracowanej wcześniej terminologii, ponieważ założono, że uporządkowanie polskiego nazewnictwa w obrębie technologii ochrony elektrochemicznej jest konieczne. Konsultacje, wymiana poglądów i dyskusje doprowadziły do powstania już trzeciej wersji normy terminologicznej przygotowanej dużym nakładem pracy przez Pana Mariana Hanasza:    Norma wersja III    Skorowidz    Analiza redakcyjna
Prezydium Komitetu zwraca się do wszystkich członków PKEOpK z prośbą o aktywny współudział w tym zadaniu i przekazaniu swoich uwag i propozycji do Autora.

XIV KRAJOWA KONFERENCJA
"Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej"
15-17 czerwca 2016 r. Zamek Gniew

Sprawozdanie    Materiały    Uczestnicy    Dyskusja
Sprawozdanie w "Ochronie przed Korozją"

DYSKUSJA seminarium 26-2-2016

Materiały Seminarium PKEOpK - Warszawa 26.02.2016 r.
M. Markiewicz: Rezystancja przejścia, gęstość prądu ochrony i potencjał załączeniowy - wzajemne relacje
M. Markiewicz: Rezystancja przejścia, gęstość prądu ochrony i potencjał załączeniowy (slajdy)
M. Malicki: Aktualny stan prac nad nowelizacją normy terminologicznej PN-E-05030-10

Profesor dr inż. Władysław Dziuba - wspomnienie

IX KONFERENCJA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KOROZYJNEGO
"Współczesne Technologie Przeciwkorozyjne"
22-24 kwietnia 2015 r. Ostróda

Materiały    Sprawozdanie 2014/2015   

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Z UKRAINY
Do Prezydium Komitetu wpłynęło pismo od Przewodniczącego
Stowarzyszenia Fachowców Ochrony Katodowej Naftogazowych Instytucji Ukrainy.

XIII KRAJOWA KONFERENCJA
"Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej"
9-11 czerwca 2014 r. Ostróda

Sprawozdanie    Materiały    Uczestnicy    Wnioski

Zebranie sprawozdawczo wyborcze PKEOpK w dniu 07.02.2014 r.
Sprawozdanie z kadencji 2010-2014   Protokół z zebrania    Program działania

CERTYFIKACJA PERSONELU OCHRONY KATODOWEJ wg PN-EN 15257
W dniu 1.10.2013 r. w UDT CERT zatwierdzony został program certyfikacji personelu ochrony katodowej OKAT wg PN-EN 15257. W pierwszej fazie okresu przejściowego prowadzona będzie certyfikacja na stopień 3. Bliższa informacja, dokumenty i wzory wniosków znajdują się na stronie internetowej Jednostki Certyfikującej

VII KONFERENCJA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KOROZYJNEGO
"Współczesne Technologie Przeciwkorozyjne"
8-10 maja 2013 r. Ostróda

Materiały   

KOMUNIKAT UDT-CERT na stronie http://www.udt.gov.pl/

"Jednostka Certyfikująca Osoby UDT-CERT rozpoczęła działania w celu uruchomienia procesu certyfikacji personelu ochrony katodowej w sektorze zastosowań "konstrukcje metalowe podziemne i zanurzone", wg PN-EN 15257 "Ochrona katodowa - Poziomy kompetencji oraz certyfikacja personelu ochrony katodowej". W dniu 25 lutego 2013 r. Prezes Urzędu Dozoru Technicznego powołał Komitet Programowy nr 9 do Spraw Certyfikacji Personelu Ochrony Katodowej, w skład którego wchodzą przedstawiciele organizacji istotnie zainteresowanych procesem certyfikacji personelu ochrony katodowej. Komitet Programowy rozpoczął prace nad wdrożeniem wymagań certyfikacyjnych (Programu Certyfikacji), które zostaną opublikowane na stronie UDT CERT." Komitet rozpoczął działalność w dniu 15 marca 2013 r. zebraniem Komisji Oceniającej.

CERTYFIKACJA PERSONELU OCHRONY KATODOWEJ wg PN-EN 15257

W dniu 6 grudnia 2012 r. w Urzędzie Dozoru Technicznego w Warszawie odbyło się spotkanie w sprawie Komitetu Programowego nr 9 ds. Certyfikacji Personelu Ochrony Katodowej.

XII KRAJOWA KONFERENCJA
"Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej"
19-21 września 2012 r. Jurata

Sprawozdanie    Materiały    Uczestnicy    Wnioski
Sprawozdanie w "Ochronie przed Korozją"

XI KRAJOWA KONFERENCJA
"Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej"
8-10 czerwca 2010 r. Jurata

Sprawozdanie   Materaialy

NOWE WŁADZE ZG SEP

Zebranie sprawozdawczo wyborcze PKEOpK w dniu 23.02.2010 r.
Sprawozdanie z kadencji 2006-2010      Protokół z zebrania

17 Warsztaty - Ochrona przewciwkorozyjna konstrukcji podziemnych
(17. workshop Protikorozní ochrana úlozných zařízení)
2-3 grudzień 2008 r. Hotel Don Giovanni, Praga (Republika Czeska)
Spis referatów    Materiały

X KRAJOWA KONFERENCJA
"Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej"
17-19 września 2008 r. Jurata
Sprawozdanie   Uchwała   Program   Materiały   Lista uczestników
Notka w "Ochronie przed Korozją"

IX KRAJOWA KONFERENCJA
"Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej"
7-9 czerwca 2006, Zakopane

Sprawozdanie Materiały Lista uczestników

Zebranie sprawozdawczo wyborcze PKEOpK w dniu 08.03.2006 r.
Sprawozdanie z kadencji 2002-2006      Protokół z zebrania

Już nie 3 a 4 poziomy certyfikacji w USA

VIII KRAJOWA KONFERENCJA
"Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej"
16-18.06.2004 r. Jurata

Sprawozdanie    Materiały

Kursy ochrony katodowej

Monitorowanie skuteczności ochrony katodowej techniką rezystometryczną

Seminaria Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP

Norma EN 12954 - nowe kryterium ochrony katodowej?

Wycieczka techniczna do Czech i Słowacji

VII KRAJOWA KONFERENCJA
"Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej"
18-20.09.2002 r. Jurata

Sprawozdanie     Materiały

Zebranie sprawozdawczo wyborcze PKEOpK w dniu 19.02.2002 r.
Sprawozdanie z kadencji 1998-2002

Regulamin Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP - 2002 r.

VI KRAJOWA KONFERENCJA
"Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej"
14-16. 06. 2000 Jurata

Sprawozdanie   Materiały

V KRAJOWA KONFERENCJA
"Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej"
2-4. 06. 1998 Jurata

Sprawozdanie  Materiały

Zebranie sprawozdawczo wyborcze PKEOpK w dniu 26.02.1998 r.
Sprawozdanie z kadencji 1994-1998

IV KRAJOWA KONFERENCJA
"Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej"
12-14. 06. 1996 Jurata

Sprawozdanie   Materiały   Notka w WE

III KRAJOWA KONFERENCJA
"Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej"
30.09.1991 WARSZAWA

Program

II KRAJOWA KONFERENCJA
"Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej"
09-11.10.1986 Rzeszów

 
Program  Materiały

I KRAJOWA KONFERENCJA
"Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej"
24-25.05.1980 Słupsk


Program  Materiały